Pelepasan Cukai

Pelepasan cukai ialah belanja yang dibenarkan untuk ditolak daripada jumlah pendapatan. Semua individu pemastautin layak untuk mendapat pelepasan cukai ini.
Pelepasan cukai perlu disemak oleh setiap individu pada setiap tahun taksiran.

Kira Pelepasan Cukai menggunakan Kalkulator ini.
Senarai Penuh Pelepasan Cukai (PDF)