Pendaftaran Cukai

Pendaftaran cukai boleh dilakukan di https://edaftar.hasil.gov.my/.  

Pendaftaran Fail Cukai - Individu Berpendapatan Perniagaan
Pendaftaran Fail Cukai - Milikan Tunggal
Pendaftaran Fail Cukai - Perkongsian