Majikan

Apa yang majikan kena bayar?

Sebagai Majikan, usahawan bertanggungjawab membuat Potongan Cukai berjadual (PCB) untuk pekerja-pekerja yang layak dikenakan cukai atas amaun penggajian mereka.

Setiap tahun pula, majikan perlu memfail maklumat tentang penggajian pekerja-pekerja melalui Borang EA dan penyata Borang E.

Copyright © 2022 Jom Jimat Cukai | Powered by Akal Klasik Resources