Cukai

Pendapatan yang dikenakan cukai

  1. Perniagaan/Profesion Penggajian
  2. Dividen
  3. Faedah
  4. Diskaun
  5. Sewa
  6. Royalti
  7. Premium
  8. Pencen
  9. Anuiti
  10. Lain-lain

Penggajian

Individu dengan pendapatan penggajian
Bekerja di bawah majikan
Pengarah syarikat yang mengambil gaji daripada syarikat dan tiada pendapatan perniagaan lain

Perniagaan

Individu dengan pendapatan perniagaan.
Milikan tunggal
Profession
Freelance/Gig worker/Ejen
Perkongsian/Rakan Kongsi Perkongsian

Syarikat

Cukai untuk syarikat
Cukai untuk PLT

Majikan

Tanggungjawab majikan mengenai cukai

Copyright © 2022 Jom Jimat Cukai | Powered by Akal Klasik Resources