MILIKAN TUNGGAL

4 JENIS “ORANG” BOLEH DIKENAKAN CUKAI

Usahawan milikan tunggal! Anda yang mana satu? Menurut Akta Cukai Pendapatan, 1967 (ACP), cukai dikenakan ke atas ORANG. Siapakah ORANG itu? ORANG ialah: Individu Syarikat Badan Orang Perbadanan Tunggal 4 ORANG inilah orang yang dikenakan cukai.  Orang ini perlu melakukan pengisytiharan pendapatan dan membayar cukai sekiranya layak membayar cukai. 4 Orang ini akan melakukan pengisytiharan …

4 JENIS “ORANG” BOLEH DIKENAKAN CUKAI Read More »