PERBELANJAAN

KURANG CUKAI, RAI PEKERJA

Artikel ini telah ditulis dan disiarkan dalam majalah Sosial Bispoint pada 16 Jun 2019. SELAIN perbelanjaan biasa perniagaan yang dilakukan sepenuhnya dan semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, perbelanjaan keraian juga boleh ditolak daripada jumlah pendapatan kasar. Perbelanjaan keraian tertakluk kepada takrifan dan peruntukan Seksyen 18, Subseksyen 33 (1) dan proviso (iv) kepada perenggan 39 (1)(l), Akta …

KURANG CUKAI, RAI PEKERJA Read More »

BELI BARU ATAU TERPAKAI

Artikel ini telah ditulis dan disiarkan dalam majalah Sosial Bispoint pada 14 Mei 2019. SECARA amnya, setiap pembelian kenderaan tergolong dalam Perbelanjaan Yang Layak (PYL) untuk menuntut Elaun Modal. Elaun Modal dikira pada akhir tahun asas percukaian dan ia dapat membantu mengurangkan cukai mengikut kadar peratusan tahunan yang telah ditetapkan (20% setahun). Kenderaan bagi perniagaan …

BELI BARU ATAU TERPAKAI Read More »

DERMA DAN CUKAI

Artikel ini telah ditulis dan disiarkan dalam majalah Sosial Bispoint pada  16 Julai 2019. MENDERMA dan memberi hadiah dengan ikhlas adalah satu amalan mulia. Pastinya usahawan tidak mahu ketinggalan melakukan amalan ini, jika ada lebihan. Pemberian derma dan hadiah yang menggunakan dana perniagaan perlulah direkod sebagai perbelanjaan derma atau hadiah. Di dalam perakaunan, perbelanjaan ini …

DERMA DAN CUKAI Read More »